723 589 614 info@rcmysak.cz

Rodinné centrum Myšák

bylo založeno v Neratovicích v roce 1999 skupinou aktivních maminek a stalo se bezpečným místem pro rozvoj, socializaci a radosti těch nejmenších z nás.
Cílem sdružení je nabídnout atraktivní program rodinám s dětmi, kterými mohou být miminka od narození až po děti předškolního věku.

 

Přihláška

Naše aktivity

O nás

Rodinné Centrum Myšák bylo založeno v Neratovicích v roce 1999 skupinou aktivních maminek. Cílem sdružení je nabídnout atraktivní program rodinám s dětmi, kterými mohou být miminka od třech měsíců až po děti předškolního věku.


Program Centra je vytvořen tak, aby rodiči pomohl oprostit se od společenské izolace, do které se může dostat změnou životního stylu po narození dítěte. Setkávání rodičů a jejich dětí v přátelském prostředí je důležitou součástí rozvoje i posilování vzájemných vztahů. Děti si formou her hledají s
vé místo v kolektivu vrstevníků a jejich rodiče si mohou vyměňovat názory a zkušenosti na výchovu i řešení souvisejících problémů.

 

 

Omluvy a náhrady

Náhradový systém Auksys eviduje všechny vaše lekce. Pokud se chcete z lekce omluvit, je třeba tak učinit nejpozději den předem do 17 hodin. Později lze lekci omluvit pouze bez nároku na náhradu. Tento náhradový systém platí pro všechny Myšákovy aktivity.

Začátky kurzů: 

Všechny Myšákovy kurzy probíhají do Vánoc a od ledna budou vypsány kurzy nové, přihlašovat se však můžete již nyní.

Vyplnění přihlášky:

Pokud přihlašujete dítě do kurzu, vyplňte, prosím, jméno a příjmení dítěte, sebe až do kolonky určené matce či otci. V případě, že přihlašujete dětí více, vyplníte registrační formulář pro první dítě a druhé dítě přidáte tak, že po přihlášení do systému, najdete na liště náhradový systém, nastavení uživatelů a poté + přidat nového zákazníka. Tímto způsobem můžete vkládat všechny sourozence a zároveň máte pouze jeden účet, ve kterém vidíte všechny přihlášené aktivity, počet lekcí: odchozené, omluvené, i všechny zbývající do konce kurzu.

Nahrazování řádně omluvených lekcí: 

Náhradní lekce najdete ve svém kalendáři po přihlášení do auksysu jako kredity, které můžete uplatnit v jiné skupince. Pokud je vámi vybraná lekce červená, znamená to, že je momentálně plně obsazená, můžete si však lekci označit jako náhradník a pokud se uvolní místo, přijde vám SMS. Zda máte lekci zapsanou, si zkontrolujete na liště – lekce, kde uvidíte podle datumů všechny vaše plánované lekce. Omluvené lekce lze nahrazovat pouze v rámci aktuálně probíhajícího kurzu.

Naši instruktoři

Jana Zmeková

Jana Zmeková

Vystudovala jsem ekonomickou školu v Praze a po ní nastoupila do leasingové společnosti. Než jsem šla na mateřskou dovolenou, pracovala jsem také v cestovní kanceláři.

Přestěhovali jsme se do Neratovic a začala jsem přemýšlet o práci mimo Prahu. Podařilo se nám s partou dalších maminek otevřít za podpory města mateřské centrum, a protože jsem v té době měla ročního synka Michala, název Myšák byl po ruce.

Díky inspiraci z řad maminek se postupně podařilo rozšiřit činnosti v Myšákovi a zároveň i já jsem si zdokonalovala své znalosti okolo dětí. Od té doby uběhlo neuvěřitelných 23 let. Nyní jsem instruktorou plavání kojenců, batolat, dětí i dospělých, ale pyšním se i titulem plavčíka a instuktorky aquaaerobiku.

Na suchu se můžeme potkat během cvičení kojenců i starších dětí. Dnes mám oba své syny dospělé a těším se na roli babičky, přestože jsem dětmi díky Myšákovi obklopená každý den.

Vojtěch Zmek

Vojtěch Zmek

Po úspěšném studiu na Neratovickém gymnáziu jsem se odebral do Prahy na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v současnosti studuji magisterský obor.

S dětmi mám, jako ostatně všichni zaměstnanci Centra, bohaté zkušenosti, a to i navzdory svému poměrně nízkému věku.

Vděčím za to primárně své rodině, a především své mamce, které jsem již od dětství v Myšákovi pomáhal.


Moje pozice v Myšákovi se dá popsat třemi slovy „strejda pro všechno“. Snažím se pomáhat s technickými záležitostmi Rodinného centra, v případě potřeby zaskakuji za lektory, ale mou pravidelnou a nejmilejší činností je každoroční prázdninové hlídání dětí na příměstském táboře.

Veronika Kodešová

Veronika Kodešová

Vystudovala jsem magisterské navazující studium Management cestovního ruchu na VŠO v Praze, ale již během studia jsem získala praxi v oblasti HR – lidských zdrojů, u kterých jsem také zůstala.

Na rodičovské s prvním chlapečkem jsem prohloubila svou vášeň pro zpěv a rytmiku a našla v nich nový smysl.

Miluji zvuk dětského smíchu a o to víc, pokud ho pomůžu zpívánkami a říkankami sama vyvolat.

V RC Myšák se pohybuji jako lektorka cvičení kojenců a batolat, správce sociálních sítí, ale také jako hrdá maminka a doprovod již druhého chlapečka na jeho vlastních lekcích.

Pavla Kulíková

Pavla Kulíková

Vystudovala jsem veřejnou správu, které jsem se však nikdy nevěnovala. Už od školy mě to vedlo k dětem.

Na mateřské dovolené jsem začala v Myšákovi hlídat děti a přihlásila jsem se ke studiu na VOŠ obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Momentálně pracuji na 3.ZŠ jako vychovatelka v družině a jednou týdně si jdu s láskou zavzpomínat sem do Myšáka, kde vedu dopoledne kroužek Šikulky a cvičení s kojenci a batolaty.

Iveta Nývltová

Iveta Nývltová

Vystudovala jsem Obchodní akademii a současně jsem se do 22 let věnovala vrcholově lehké atletice.

Jak šel čas, rozhodla jsem se, že již nechci setrvávat v ekonomickém sektoru a po dalším studiu jsem získala živnostenský list na kosmetické a masérské služby.

Nyní je to více než 16 let, během nichž se věnuji aromaterapii, péči o pleť i tělo a provozuji v Čakovičkách relaxační studio. Vzdělání jsem si doplnila o lektorství kojeneckých a dětských masáží a tato práce s dětmi si mě natolik získala, že jsem si jako doplněk ke své hlavní činnosti udělala kurz lektora kojeneckého a dětského plavání.

Od roku 2011 pracuji v plaveckých školách a nyní také v RC Myšák. Nové postupy při cvičení s dětmi jsem si aktualizovala při absolvování dvoudenního kurzu a nyní se tak s dětmi a rodiči mohu potkávat nejen ve vodě při plaveckých lekcích, ale také na souši během cvičení.

Sama mám své dva syny již dospělé, ale ráda se tímto způsobem vracím ve vzpomínkách do dob, kdy byli ještě malí.

Roman Štukheil

Roman Štukheil

Vystudoval jsem SPŠS na Mělníku, ale profesně jsem se ve stavebnictví nikdy nepohyboval, jelikož mě to vždy táhlo ke sportu.

Od 12 let jsem závodně tančil společenské tance a nyní moc rád předávám zkušenosti dalším malým i větším tanečníkům a tanečnicím.

Několik let jsem jezdil jako lektor na dětské tábory a nyní v RC Myšák působím jako lektor tanečků pro děti ve věku 3 – 6 let.

Lenka Kekrtová

Lenka Kekrtová

Vystudovala jsem neratovické Gymnázium Františka Palackého, ze kterého moje kroky vedly ke studiu pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově.

K práci s dětmi mě to však směrovalo od útlého věku jako členku skautského střediska, kde jsem postupně pomáhala s přípravou družinových schůzek, výprav a letních táborů, až se ze mě stala vedoucí oddílu a následně i zástupce vedoucí střediska.

Celý život ráda poznávám přírodu a její zákonitosti, proto jsem pro žáky ZŠ během mateřské dovolené začala vést i kroužek vědeckých pokusů.
RC Myšák navštěvuji se synem již od jeho prvních měsíců. Ráda jsem proto přijala nabídku být lektorkou vědeckého kroužku, který rozšířil Myšákovu nabídku kurzů.
Potkávat se se mnou budete moci také na lekcích cvičení s dětmi.
Iva Mazáčová

Iva Mazáčová

Již během studia jsem si přivydělávala hlídáním malých dětí a moc mě to bavilo. I z toho důvodu jsem se přihlásila na Střední odbornou školu pedagogickou, kam jsem úspěšně složila zkoušky, ale nakonec mě to zaválo na Obchodní Akademii se zaměřením na Marketing.

Po absolvování odborné školy jsem nastoupila svou kariéru v módním průmyslu, kde pracuji dodnes jako Manager světoznámých značek.

Stále mě to ale táhne k dětem a jako máma se o jejich rozvoj i způsoby komunikace s nimi zajímám o to víc.

Když přišla příležitost pracovat jako hlídací teta ve školce, byla jsem nadšená. Myšáka navštěvujeme s dcerou od miminka a moc se mi líbil přístup hlídacích tet k dětem a cítila jsem to podobně.
Proto jsem nyní moc ráda, že patřím mezi ně.

Martina Pokorná

Martina Pokorná

Studovala jsem na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů základní umělecké školy, střední umělecké školy a konzervatoře.

Mám mnoho zkušeností s dětmi jako učitelka v mateřské škole, v alternativní lesní mateřské škole, ze základní školy a z centra volného času s vedením kroužků – výtvarný, keramický, dramatický, tanečky.

V knihovně v Neratovicích vedu tvořivou dílnu pro všechny věkové kategorie. V RC Myšák se spolu můžeme potkat v miniškoličce, kde hlídám děti, a na které mě nejvíce naplňuje vymýšlet tvořivé nápady i pro ty nejmenší.

Tereza Horáková

Tereza Horáková

Již při studiu na střední zdravotnické škole jsem si uvědomila, že se chci v budoucnu věnovat dětem a to těm nejmenším.

Po ukončení vyšší školy v oboru Diplomovaná dětská sestra jsem nastoupila na Neonatologickou JIP, kde jsem doposud.

Při první rodičovské dovolené mě zaujala Montessori pedagogika, absolvovala jsem certifikovaný kurz Montessori pedagogiky pro děti 0 – 6 let a nastoupila na dva roky v Montessori jesličkách.

Po narození dcerky jsem objevila RC Myšák a nabídku k hlídání ve školičce jsem s radostí přijala, protože práce s malými dětmi mě vždy naplňovala.

Petra Jánská

Petra Jánská

Vystudovala jsem bankovnictví a zůstávám mu i nadále věrná, ale když jsem se sama stala rodičem a začala jsem do Myšákova Rodinného Centra docházet s dcerkou na cvičení miminek, objevila jsem v sobě i nové možnosti.

Nejprve jsem hlídala děti v miniškoličce a poté vedla motorický kroužek Šikulky. Čas běžel, a když se narodila druhá dcera, do Myšáka jsem se znovu vrátila. Nejprve jako její doprovod na lekcích cvičení a nyní opět jako hlídací teta.

Práce s dětmi mě naplňuje především díky té možnosti sledovat, jak je každé z nich jiné, jedinečné a jak s nimi čas plyne bezstarostně. S nimi se člověk učí žít tady a teď.

Martina Kratochvílová

Martina Kratochvílová

Mám vystudovanou střední ekonomickou školu s maturitou.

Ráda cvičím jógu, cestuji, čtu a trávím čas se svojí dcerkou, se kterou chodíme plavat a cvičit do RC Myšáka.

Miluji děti, a tak jsem se moc ráda přidala k hlídacím tetám v miniškoličce.

Renata Finferlová

Renata Finferlová

Plavat s Myšákem jsem začala nejprve jako maminka od dvou dětí, které stejně jako já milují vodu. Poté jsem instruktorkám začala pomáhat, až jsem si kurzy první pomoci a plavací instruktorky sama udělala.

Své děti jsem později „vyměnila“ za ty myšákovy a ráda jim předávám svůj kladný vztah k vodě, který si pěstuji už od dětství.
Jsem vodní živel a jako dítě jsem byla rozhodně víc ve vodě než na břehu.

Jelikož pocházím z Vysočiny, kde se kolem mého rodného města nachází mnoho rybníků, umět plavat bylo součástí denní rutiny. 

 

Lenka Nechodomová

Lenka Nechodomová

Plavání jsem se sama aktivně věnovala do doby, než jsem se stala maminkou, poté jsem začala navštěvovat kurzy se svými dětmi, kterými jsou nyní již dospívající syn a dcera.


Právě v Myšákovi vznikl nápad udělat si rekvalifikační kurz a od roku 2009 funguji jako instruktorka pro všechny věkové kategorie.

Na FTVS jsem si poté dodělala trenéra III. třídy a ve svém oboru se i nadále vzdělávám.

Na mé profesi mě nejvíc baví práce s dětmi, motivací mi je možnost vidět jejich pokroky. Nejdůležitější ale pro mě je předávání lásky k vodě právě těm nejmenším.

Má práce je pro mě zároveň i mým největším koníčkem.

Andrea Hoppeová

Andrea Hoppeová

Jsem studentkou na FTVS Univerzity Karlovy, kde dokončuji obor Aplikované tělesné výchovy a souběžně zde studuji obor Fyzioterapie. S plaváním se tak setkávám z různých úhlů, které poté při svých lekcích využiji.

Mým největším koníčkem je sport a také práce s dětmi, tedy RC Myšák je skvělým propojením obojího.

Aktivně se věnuji fotbalu a volejbalu, kde také předávám nové dovednosti začínajícím sportovcům.

Andrea Celbová

Andrea Celbová

Jsem maminkou osmileté holčičky a mohu tedy denně pozorovat, jak je cvičení jógy pro děti přínosné.

Jógou obecně se zabývám již více než 26 let. Se cvičením dětské jógy jsem se poté poprvé setkala před 7 lety, kdy jsem působila jako spolu-lektorka na Jógovém příměstském táboře.

Díky těmto zkušenostem jsem se rozhodla této činnosti naplno věnovat, protože v tom vidím smysl.

Jsem akreditovanou absolventkou kurzů u České asociace dětské jógy ( http://www.cadj.cz ), dále také kvalifikovaný Nižší zdravotní pracovník se zaměřením na rehabilitační a sportovní masáž a v neposlední řadě jsem zasvěcena do Reiki I. a II. stupně Usui systému přírodní léčby.

Namasté.

Reference

„Do Myšáka chodíme se synem na cvičení od jeho 2 let (s mladším bychom chtěli i dříve). Syn se tu velmi rychle rozkoukal a vysloveně tu září štěstím. Krásně vidím i pokrok, jaký udělal v rámci společenského chování. Ze začátku jsem mu musela hodně napovídat, jak se má zapojit, ale postupně se to naučil sám okoukávat a už mě téměř nepotřebuje. Za sebe oceňuji příjemnou atmosféru, nadšení lektorek a maximální využití času (i když je to jen 30 minut, je to opravdu 30 minut aktivity).“

maminka Veronika

„S Myšákem mé děti doslova vyrůstají. Nejdříve začal první syn plaváním ve vaně jako malé novorozeně, ale časem i s druhým synem se postupně přidalo cvičení pro batolata, šikulky, miniškolka, plavání v bazénu, příměstské tábory, občasné hlídání v nouzi nejvyšší. A i dnes, po 8 letech, se na akce Myšáka rádi přidáme. Nejen děti tam našly skvělé kamarády, ale i mezi námi maminkami se vytvořila krásná a dlouholetá přátelství, kdy spolu zajdeme do kina či divadla, jedeme celá parta na hory, ať už s dětmi nebo bez nich. Já osobně nedám na Myšáka dopustit a vždy pro mne bude jedním z těch skvělých.“

maminka Magdaléna

„Do Myšáka jsme začaly chodit, když bylo Terezce půl roku. Na každém cvičení se naučila něco nového, co jí posouvalo ve vývoji. Ve dvou letech začala chodit do Miniškoličky a díky tomu, že to pro ní bylo známé prostředí a znala i některé děti ze cvičení, se tam strašně dobře etablovala a moc se jí tam líbí. Jsem ráda, že se stal Myšák parťákem v našich společných začátcích.“

maminka Veronika

„S dcerkou navštěvujeme kroužek cvičení již rok a půl. Obě jsme tam velmi spokojené, dcera umí plno nových básniček, písniček a cviků. Navíc jsem si tam já našla kamarádku a dcerka kamaráda, se kterými jsme byli již několikrát na výletě a kafíčku i mimo prostory Myšáka. Děkujeme za vše.“

maminka Markéta

„Do Myšáka chodíme od tří měsíců letos prvním rokem. Chtěla jsem mít se synem nějakou aktivitu už takto od raného věku a zároveň poznat a seznámit se s ostatními maminkami, protože jich kolem sebe moc nemám. Máme tak jednou týdně pěkné zpestření dne a dostáváme se do kolektivu.“

maminka Veronika

„Chtěla bych udělit pozitivní recenzi na miniškoličku. Od září Nelča navštěvuje miniškoličku v Myšáku a jsme z toho nadšené obě. Mé počáteční obavy z toho, jak bude zvládat odloučení, se brzy rozplynuly, jelikož přístup hlídacích tet je velmi trpělivý. Jejich trpělivost jsme otestovaly i při odnaučování od plen. Dcerka si zde rozvinula nejen mnoho dovedností, ale i se učí krásně začlenit a zapojit do kolektivu. Za jejich kreativní a vlídný přístup jim děkuji.“

maminka Karolína

„Maminka mě poprvé vzala do Myšáka na cvičeníčko, když mi bylo půl roku. Už na první lekci jsem byla nadšená z nových kamarádů, písniček a hrátek. Uplynul rok, já dělám neuvěřitelné pokroky a cvičení mě nepřestává bavit! Navíc jsme si zde s maminkou našly kamarádku Pepču, se kterou se v jednom kuse navštěvujeme.“

Eliška s maminkou

„Do Myšáka sme so synom začali chodiť na cvičenie hneď po prisťahovaní do Neratovíc, syn mal vtedy rok a trištvrte. Keďže sme tu nikoho nepoznali, veľmi nám to pomohlo, aby tu syn nebol sám a mal spoločnosť rovesníkov. Taktiež je to super hlavne v zime, keď je občas problém vymyslieť program na každý deň. Na cvičenie sa vždy tešíme a syn sa tam vždy dobre zabaví.“

maminka Soňa